26 oktober 2017

Hoe ga ik te werk?

Na een eerste contact, hetzij telefonisch of via mail, maken we een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek bij jou aan huis. In dit eerste gesprek wordt uitgebreid stil gestaan bij jouw verhaal en brengen we samen jouw situatie, vragen en wensen in kaart. We trachten hier jouw verwachtingen en mijn aanbod op elkaar af te stemmen.

Indien jij je voldoende comfortabel voelt in dit eerste contact en het engagement wil aangaan om samen op weg te gaan, dan wordt de therapie opgestart.

Iedere mens is uniek, dus ook ieder traject ziet er anders uit. De ene persoon heeft vooral nood aan een luisterend oor en daarbij waardevol advies en terug spiegeling. De andere persoon wil graag actief aan de slag aan de hand van huiswerkopdrachten, oefeningen, rollenspelen. Nog een andere is bijzonder creatief en wil hiermee aan de slag. We stemmen samen de behandeling af op jouw noden en behoeften en evalueren steeds hoe dit loopt.

Een belangrijk instrument, dat ik vaak gebruik tijdens de therapie, is de EMDR-methodiek. Deze wetenschappelijke methodiek helpt om de verwerking van moeilijke gebeurtenissen uit het verleden weer op gang te brengen. bv. pesten, moeilijke thuissituatie, verwaarlozing, misbruik, ongeval, slachtofferschap, verlies van een dierbare, geweld, scheiding, verlating, teleurstellingen, moeilijke relaties, etc.

Ik kies er bewust voor om therapie te geven aan huis. Vanuit mijn ervaring met huisbezoeken, binnen mijn werk bij slachtofferhulp, heb ik gemerkt dat huisbezoeken tal van voordelen heeft: je gaat samen aan de slag in jouw eigen vertrouwde omgeving, het is makkelijk om huisgenoten voor bepaalde thema’s in het gesprek te betrekken als je dit zou wensen, ik krijg letterlijk zicht op jouw leefwereld en je hoeft geen kostbare tijd te verliezen aan verplaatsing.

Hoe lang een begeleiding zal duren, is moeilijk bij opstart te voorspellen. Niet korter of langer dan nodig is dan mijn antwoord 🙂

Wil je meer weten over EMDR? klik dan bovenaan zeker door naar “Wat is EMDR?”