13 mei 2022

Sessies aan verlaagd tarief bij beperkte financiële middelen

De federale regering heeft een budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg (ELP). De terugbetaling in de eerstelijnszorg richt zich op personen met lichte tot matige psychische moeilijkheden. Ze voorzien 8 sessies aan een verlaagd tarief van €11 of €4 (bij verhoogde tegemoetkoming), waaronder een gratis intakegesprek.

Voor mensen met ernstige psychische klachten die meer dan 8 sessies nodig hebben, heeft de overheid budget voorzien voor Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ). Zij krijgen 20 sessies aan verlaagd tarief. OPGELET: Ikzelf bied enkel ELP aan voor 8 sessies, geen GPZ.

Via www.psy-ovl.be kan je een overzicht vinden van psychologen/orthopedagogen die wel 20 sessies aanbieden.

OPGELET: Vanuit de overheid mag ik wekelijks maar 8 cliënten een ELP-sessie aanbieden. Dit maakt dat de vraag vaak groter is dan het aanbod. Mensen die wel over financiële mogelijkheden beschikken, komen hierdoor niet in aanmerking. En er kan dus ook een wachttijd zijn.

Wie komt in aanmerking?

  • Mensen met beperkte financiële mogelijkheden
  • lichte en matige psychische klachten die op 8 sessies geholpen kunnen worden
  • De inschatting of je in aanmerking komt voor dit verlaagd tarief binnen ELP gebeurt aan de hand van een eerste screening via vragenlijst, maar ook tijdens de intake kan toch beslist worden om niet op te starten indien de 8 sessies niet toereikend zijn voor de hulpvraag.
  • personen die hun 8 ELP sessies nog niet hebben opgebruikt

Wat is ELP?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek