13 mei 2022

ELP

De federale regering heeft een budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg (ELP). De terugbetaling in de eerstelijnszorg richt zich op personen met lichte tot matige psychische moeilijkheden. Ze voorzien 8 sessies aan een verlaagd tarief van €11 of €4 (bij verhoogde tegemoetkoming), waaronder een gratis intakegesprek.

Voor mensen met ernstige psychische klachten die meer dan 8 sessies nodig hebben heeft de overheid budget voorzien voor Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ). Zij krijgen 20 sessies aan verlaagd tarief. OPGELET: Ikzelf bied enkel ELP aan voor 8 sessies, geen GPZ.

Wat is ELP?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Vanuit de overheid mag ik wekelijks maar 8 cliënten een ELP-sessie aanbieden. Dit maakt dat de vraag vaak groter is dan het aanbod en dat het kan zijn dat je op een wachtlijst terechtkomt.