13 mei 2022

Sessies aan verlaagd tarief bij beperkte financiële middelen

De federale regering heeft een budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg (ELP). De terugbetaling in de eerstelijnszorg richt zich op personen met lichte tot matige psychische moeilijkheden. Ze voorzien 8 sessies aan een verlaagd tarief van €11 of €4 (bij verhoogde tegemoetkoming), waaronder een gratis intakegesprek. Men probeert hiermee vooral psychologische zorg laagdrempelig te maken en toegankelijk voor personen met beperkte financiële mogelijkheden.

Voor mensen met ernstige psychische klachten die meer dan 8 sessies nodig hebben, heeft de overheid budget voorzien voor Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ). Zij krijgen 20 sessies aan verlaagd tarief.

Via www.psy-ovl.be kan je een overzicht vinden van psychologen/orthopedagogen die deelnemen aan de conventie.

OPGELET: Vanuit de overheid mag ik wekelijks maar 3 cliënten een ELP-sessie aanbieden en 5 cliënten GPZ. Dit maakt dat de vraag vaak groter is dan het aanbod en er een opnamestop of wachtlijst kan zijn.

Wie komt in aanmerking?

  • lichte en matige psychische klachten die op 8 sessies geholpen kunnen worden
  • De inschatting of je in aanmerking komt voor dit verlaagd tarief binnen ELP gebeurt aan de hand van een eerste screening
  • personen die hun 8 ELP sessies nog niet hebben opgebruikt

Wat is ELP?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek