26 oktober 2017

Hoe ga ik te werk?

Na een eerste contact via mail of contactformulier, maken we, indien ik ruimte heb in mijn agenda, een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek. Wanneer mijn agenda volzet is, kunnen er maximaal 6 personen op de wachtlijstgeplaatst worden.

In een eerste intakegesprek wordt uitgebreid stil gestaan bij jouw verhaal en brengen we samen jouw situatie, vragen en wensen in kaart. We gaan vooral na of jouw hulpvraag ook haalbaar is binnen een ELP traject met maximaal 8 sessies.

Indien jij je voldoende comfortabel voelt in dit eerste contact en het engagement wil aangaan om samen op weg te gaan, dan wordt de therapie opgestart.

Iedere mens is uniek, dus ook ieder traject ziet er anders uit. De ene persoon heeft vooral nood aan een luisterend oor en daarbij waardevol advies en terug spiegeling. De andere persoon wil graag actief aan de slag aan de hand van huiswerkopdrachten, oefeningen, rollenspelen. Nog een andere is bijzonder creatief en wil hiermee aan de slag. We stemmen samen de behandeling af op jouw noden en behoeften en evalueren steeds hoe dit loopt.

Een belangrijk instrument, dat ik vaak gebruik tijdens de therapie, is de EMDR-methodiek. Deze wetenschappelijke methodiek helpt om de verwerking van moeilijke gebeurtenissen uit het verleden weer op gang te brengen. bv. pesten, moeilijke thuissituatie, verwaarlozing, misbruik, ongeval, slachtofferschap, verlies van een dierbare, geweld, scheiding, verlating, teleurstellingen, moeilijke relaties, etc.

Daarnaast maak ik ook gebruik van brainspotting: Met deze methodiek kan je via het brein en het lichaam onverwerkte blokkades of trauma’s opsporen en wegwerken.

Wil je meer weten over EMDR? klik dan bovenaan zeker door naar “Wat is EMDR?”

Wil je meer weten over BRAINSPOTTING? Klik dan door naar ” Wat is BRAINSPOTTING?”